Quí vị nào có các thi phẩm khác của Văn Cao xin vui lòng post lên để mọi người cùng thường thức. Có ai có bài thơ "Về Huế xưa" của Văn Cao không ạ?   Xin cảm ơn.