Xin lỗi anh, xin lỗi tình yêu
Xin lỗi tháng năm...bình yên xưa cũ
Xin lỗi chính mình...em đã vội quên
Lời thú tội trước tinh yêu
Lời thú tội muộn màng
Em không biết từ lúc nào
khi nổi nhớ...không hướng về anh nữa
Mà về một ai kia
Đến sau anh,
Em...không yêu bằng anh
Người ấy thua anh tất cả
Nhưng người ấy cần em
Trong cuộc đời của họ
Và em đã ngã lòng
Xin lỗi anh..., xin lỗi tình yêu.


Gửi đến anh một lời xin lỗi