Ta khát vẻ tinh tuý muôn loài mãi sinh sôi
Để hương sắc hoa hồng có thể luôn bất diệt
Nhưng dẫu giống già nua sẽ đến lượt qua đời
Nhường lại giống non tơ biết điều ngươi từng biết

Nhưng ngươi cò kè cho mắt sáng của chính ngươi
Hăng hái tự thiêu thân dâng ngọn lửa huy hoàng
Nơi ảo ảnh giàu sang đẻ ra từng trận đói
Tự hại mình - tự ru ngủ - quá đỗi phũ phàng

Hỡi ngươi vẫn đang sống đời non xanh rực rỡ
Tín hiệu duy nhất cho vẻ lộng lẫy sắc xuân
Ngươi cứ tự khép mình chôn giấu nụ bất ngờ
Hỡi đồ hèn đáng thương, thừa thãi mà keo bẩn...

Xót xa đời... thôi thì cứ nuôi lòng tham ố...
Gặm nhấm cái giá đời ngươi cùng với nấm mồ