bài thơ hay thế này , cố gắng lên lớp 12 để đươc học mà thật thất vọng vì nó đã bị cắt trong chương trình gd . Không biêt cái nhà nước này làm ăn kiều gì suôt ngày cứ cải cách , cái hay thì đem bỏ đưa mấy cái tào lao vô bắt học ...Hazz Đời học sinh thường có nhiều tâm sự...Học cho nhiều chả hiểu được bao nhiêu....