Tôi nhớ có lần đọc một cuốn sách về Alfred Nobel thì thấy có một đoạn thơ nhỏ! Tôi nghĩ đó là của Shelley- Nhà thơ yêu thích của Nobel! Nhưng giờ tôi tìm lại thì không thấy nữa! Không biết là bạn có bao giờ đọc qua hay nghe qua bài thơ này chưa? Có thể cho tôi biết được không? Bản dịch bài thơ ấy chỉ có 3 câu thôi:
"Hướng về cái đẹp em sẽ đi đâu?
Giọt nước mắt cam chịu làm ướt nhoè cả thế gian này
Phải chăng cứ để cho nước mắt tràn đầy thung lũng?"
Mong bạn chú ý giùm! Xin cảm ơn nhiều!