Trang trong tổng số 998 trang (9971 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuất dương (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Sóng cả vỗ tràn bờ,
Thế mạnh nghiêng non Hoạ,
Bắt gió thoạt cởi neo
Chạy như trời giáng hạ!
Nhìn lại cây trên bải
Bóng chiều cây trắng xoá.
Một con bơn chạy dài
Lác đác dăm nhà lá,
Cuồn cuộn lại mông lung
Sóng còn như đánh phá.
Dãy núi thoáng nhìn về
Như ngủ trong biển cả.
Dẫu khác làng xóm xưa
Dẫu gai ngày bận bã
Bạn bè ai cố cựu
Được cùng ai hể hả
Sau khi từ biệt đây
Trông sao lòng nhắc nhở.

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 5 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Đầy đường ngựa trắng xe châu,
Cửa sơn tường bạc nhà lầu khắp nơi.
Phong lưu mặt mũi xanh tươi,
Đêm đêm dòng dắt dạo chơi vui vầy.

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 4 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Phong ba giữa quảng cắm căn nhà
Khấn vái mặt trời lúc ló ra
Tổng đốc Đồ Bà phệ bụng thúng!
Cai trị Hồng Mai Tân-gia-ba

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 3 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Tiêm La tiệm khách đầy trên bến
“Đỉa đen than đỏ” rầu sồm khuân
Sai khiến bọn râu sồm Đồ Bà.
Dương buồm ngạo nghễ với phong ba.

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 2 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Phì-tăng đem đến thứ chi mà
Lại toan tới đảo Tân-gia-ba
Đường cát giang ba rẻ như bùn
Sản xuất nhiều hơn cả Tiêm La

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 1 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Gia-ba trên đảo phố trùng trùng
Gia-ba dưới đảo nước linh lung
Mặt đen dẫn đến tên cù lạp
Cùng tên Chân-chân với phì-tăng

Ảnh đại diện

Ngọc lang quy (Khuông Việt thiền sư): Tiêu đề

Việc từ điệu là Nguyễn lang quy thì đã nhiều người chỉ ra và không có gì phải bàn thêm. Tuy nhiên:
- Ở đây mục đích chính là cung cấp thông tin, sách có sao thì viết vậy, chứ không muốn tự ý sửa chữ, trừ khi có bản nào viết là Nguyễn lang quy. Vả lại nếu đó là lỗi của sách, thì sao trải qua mấy trăm năm mà không ai sửa lại. Ngay kết luận trong bài viết đã dẫn cũng chỉ dưới dạng nghi vấn “Như vậy, không loại trừ khả năng ban đầu bài từ trên...”
- Tiêu đề của bài (trong sách và ở đây) là đề mục, tên gọi, không nhất thiết phải là từ điệu. Nó có thể được đặt với mục đích hay hàm nghĩa khác. Trong thực tế nhiều bài từ cũng được chép với tiêu đề khác với tên từ điệu.

Tuy vậy tôi sẽ bổ sung thêm chú thích cho rõ ràng hơn.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ngủ dậy mở song sa,
Nào hay xuân đã qua.
Một hai con bướm trắng,
Phấp phới tới vờn hoa.


Nguồn: Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Ảnh đại diện

Xuân nhật tức sự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Gái đẹp bên song thêu chậm rãi,
Oanh vàng trong lá nhảy lăng xăng.
Thương xuân ý tựa buồn vô hạn,
Là lúc dừng kim chẳng nói rằng.


Nguồn: Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Ảnh đại diện

Ngọc lang quy (Khuông Việt thiền sư): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nắng tươi gió ấm cánh buồm giương,
Đưa tiễn thần tiên lại đế hương.
Qua muôn sông núi vượt trùng dương,
Xa xôi bao dặm trường.
Tình thâm thiết, chén lên đường,
Vin xe sứ vấn vương.
Sẽ đem ý tốt vì biên cương,
Tâu vua ta tỏ tường.


Nguồn: Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

Trang trong tổng số 998 trang (9971 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: