Nguyên tiêu đêm nay trăng sáng ngời,
Xuân sông, xuân nước lẫn xuân trời,
Sâu nơi khói sóng bàn quân sự,
Khuya xuống đầy thuyền ánh trăng soi.