Tâm tư tàn tạ tình tan tát
Mang mác mênh mong mãi mọng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Là lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng coi cút
Mênh mác mênh mông mãi một mình