Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ
Mảnh hình hài không có, có không


Hai câu đầy chất vị nhuận đời!