Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Khách trung hữu cảm (Ân Nghiêu Phiên): Bản dịch của Tam Ngng

Một thân giữa đất trời,
Thoáng chốc đã năm mươi.
Tháng năm trôi chí lớn,
Không dưng nước mắt rơi.

Ảnh đại diện

Điền viên lạc kỳ 6 (Vương Duy): Bản dịch của Tam Ngng

Đào hồng mưa khuya còn đọng,
Liễu biếc khói sớm vắt vai.
Hoa rụng trẻ chưa kịp dọn,
Oanh kêu khách ngủ đang say.

Ảnh đại diện

Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu (Vương Bột): Bản dịch của Tam Ngng

Vời trông về bến Thục,
Mù mịt khói sương xa.
Chạnh lòng phút tiễn bạn,
Hoạn lộ gập ghềnh qua.
Bốn biển còn tri kỉ,
Góc trời như cạnh nhà.
Thôi chớ như nhi nữ,
Giữa đường nước mắt sa.

Ảnh đại diện

Khốc Mạnh Hạo Nhiên (Vương Duy): Bản dịch của Tam Ngng

Bạn hiền không thể gặp,
Sông mãi miết xuôi đông.
Xin hỏi người quê cũ,
Sao giờ như trống không?

Ảnh đại diện

Lưu biệt Vương Duy (Bùi Địch): Bản dịch của Tam Ngng

Về núi cao hay thấp,
Hãy vui hưởng cảnh trời.
Đừng theo ông đánh cá,
Tìm chốn Đào Nguyên chơi.

Ảnh đại diện

Hoa Tử cương (Bùi Địch): Bản dịch của Tam Ngng

Rừng thông chiều trở gió,
Về cỏ ráo sương trời.
Mây sáng soi chân bước,
Núi xanh nhuốm áo người.

Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của Thích Mật Thể

Ngôi nước như dây quấn
Trời Nam mở thái bình
Trên điện không sinh sự
Đâu đó dứt đao binh


Nguồn: Việt Nam Phật giáo sử lược (in lần thứ 1), NXB Tân Việt, 1943
Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Lang

Vận nước như dây quấn
Trời Nam ôm thái bình
Đạo đức ngự cung điện
Muôn xứ hết đao binh


Nguồn: Việt Nam Phật giáo sử luận (in lần thứ 1), NXB Lá Bối, 1973
Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 2 (Vương Duy): Bản dịch của Tam Ngng

Đã thấy hoa mai nở,
Lại nghe chim hót ca.
Xuân buồn nhìn cỏ biếc,
Lo mọc lan thềm nhà.

Ảnh đại diện

Trúc lý quán (Vương Duy): Bản dịch của Tam Ngng

Một mình rừng trúc vắng,
Đàn chán hát nghêu ngao.
Rừng rậm không ai biết,
Chỉ trăng sáng ghé vào.

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: