Mùa thu lưng chừng tới
Chiếc lá lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn?
Đây là nội dung chính xác bài thơ Lưng chừng của nhà văn Trần Thị Bảo Châu trong tập thơ Vườn Trưa của Hội Văn Học Nghệ Thuật Tiền Giang năm 1994