Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tự thuật (Lê Thánh Tông): nhờ các bạn chút nhé

ai có thể dùng luật Bằng(B), trắc(T)của luật thơ Đường bình và phân tích bài này giúp mình với .cảm ơn nhiều !

Ảnh đại diện

Xuân vãn (Trần Nhân Tông): nhờ các bạn chút nhé

ai có thể dùng luật Bằng(B), trắc(T)của luật thơ Đường bình và phân tích bài này giúp mình với .cảm ơn nhiều !

Ảnh đại diện

Mai (Trần Nhân Tông): nhờ các bạn chút nhé

ai có thể dùng luật Bằng(B), trắc(T)của luật thơ Đường bình và phân tích bài này giúp mình với .cảm ơn nhiều !

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: