Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng tung cuốn hết bao anh hùng
Đúng sai thành bại bỗng hư không
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Mấy lần ánh tà hồng
Bạc đầu ngư tiều trên sông bãi
Đã quen trăng thu gió xuân
Một bầu rượu nhạt vui gặp gỡ
Xưa nay ít nhiều chuyện
Bỏ mặc tất cả vui nói cười