KHÚC NHẠC THU

Thu nức nở than van trong tiếng nhạc
Tim nghẹn ngào thổn thức điệu ru đơn
Tiếng thời gian phai úa điểm chập chờn
Ta nhớ quá những ngày xưa đã mất
Ta khóc lóc hồn vương theo gió giật
Trôi xa vời như lá chết tàn thu.
(bản này mình tự dịch, mạo muôi được xin ý kiến của mọi người)