Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tòng quân hành (Lệnh Hồ Sở): Bản dịch của Nam Trân

Bắc phong ngàn dặm ghê người,
Vầng trăng đất Hán sáng ngời năm canh.
Về quê, dù giấc mộng thành,
Vẫn cần nghe lệnh xuất binh cửa ngoài.

Ảnh đại diện

Lao Lao đình (Lý Bạch): Bản dịch của Nam Trân

Dưới trời đau khổ nhất,
Tiễn chốn Lao Lao đình.
Gió xuân thấu lỗi biệt,
Chẳng cho xanh liễu cành.

Ảnh đại diện

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Trọng San

Đài phượng xưa kia nơi phượng đậu
Phượng đi đài vắng nước sông trôi
Cung Ngô lối hẻm hoa cây lấp
Triều Tấn gò xưa áo mũ vùi
Ba núi lửng lơ nơi khoảng biếc
Hai dòng chia sẻ bãi sông bồi
Vừng ô mờ mịt sau mây nổi
Không thấy Trường An dạ rối bời

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: