Theo mình nhớ thì câu đó phải là "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" chứ