Tôi nghĩ nên tìm hiểu kỹ một chút, ở bài thơ này mà đăng bản nhạc "Bài Thơ Cuối Cùng" của tác giả "Hoàng Thi Thơ" là sai. Đúng nên đăng bản "Bài Thơ Cuối Cùng" do "Kim Khánh" phổ nhạc và do cô ca sĩ "Băng Châu" hát trong tape "Thuơng Ca 4" mới nói lên cái sự đau buồn tâm sự của bài thơ được....