Bạn ơi Đó là vì tác giả muốn khẳng định Lượm k chết Lượm đã hoá thân vào thiên nhiên đất nc