qua bài thơ cho ta thấy tình yêu quê hương cũa tác giả không chỉ thể hiện ở tình yêu gia đình mà còn ở tình yêu nam nử và tình yêu giửa bạn bè và lòng câm thù quân xâm lược "xưa yêu quê hương vì có ong có bướm
có những ngày trốn học bị đòn roi
nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi