Tình cờ được đọc bài thơ này, tôi xin mạn phép có một vài suy nghĩ sau:

1. Có sự nhầm lẫn giữa hai vế, từ cầu 1 đến câu 7 là một bài, có tên : Trấn thủ Lưu Đồn, viết tại miền Bắc, vào thời Đức Vua Trần khởi binh giữ nước, đánh quân Nguyên Mông.

2.Từ cầu 8 đến 13 là một bài thơ khác, viết tại thời ( tôi cho rằng) giữ nước của Triều đình Huế, với thực dân Pháp.

3. Đầy là thể thơ Đường, không phải thơ Đường.

Lưu đồn ở đây là Thôn Lưu Đồn, tại xã Thuỵ Hồng- Thái Thuỵ- Thái Bình, là nơi Tướng quân nhà vua canh trấn, sau này bài thơ đã mở rộng ra nghĩa lưu đồn, nói về việc người đi canh giữ vùng đất xa.