Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Chí làm trai (Nguyễn Công Trứ): Bài thơ Quá linh đinh dương

過  零 丁 洋          Quá Linh Đinh Dương                 Qua biển Linh Đinh
辛苦遭逢起一經, Tân khổ tao phùng khởi nhất kinh,  Cay đắng gian nan trải phận đành
干戈寥落四周星。 Can qua liêu lạc tứ chu tinh.          Can qua lưu lạc bốn năm quanh
山河破碎風飄絮, Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ,  Cuộc đời bèo bọt mưa trôi dạt
身世浮沈雨打萍。 Thân thế phù trầm vũ đả bình.     Sông núi hoa cành gió tướp banh
惶恐灘頭説惶恐, Hoàng Khủng nan đầu thuyết hoàng khủng,  Hãi sợ bến đầu nghe hãi sợ
零丁洋里歎零丁。 Linh Đinh dương lý thán linh đinh.  Lênh đênh bể tận thán lênh đênh
人生自古誰無死, Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử,          Người đời tự cổ ai không chết
留取丹心照汗青。 Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh Lưu giữ lòng son sáng sử xanh
文 千   祥        Văn Thiên Tường                                 Đông A dịch

Ảnh đại diện

Tiên tử động trung hữu hoài Lưu Nguyễn (Tào Đường): Phiên âm sai

曉露風燈零落盡,Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc,

零落盡 là linh lạc tận, không phải là dị linh lạc

Ảnh đại diện

Hồng Hồng, Tuyết Tuyết (Dương Khuê): Khanh v/s quân

Câu 5 và câu 6 thật ra là:
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
我 浪 遊 時 君 上 少
Thiên kim hứa giá ngã thành ông  
天 今 許 嫁 我 成 翁

Chữ quân thông thường nghĩa là chàng, tuy nhiên chữ quân cũng có nghĩa là nàng và hai này có nghĩa là:
Lúc tôi còn du chơi thì nàng hãy còn nhỏ  
Giờ nàng đã đến tuổi lấy chồng thì tôi đã già rồi

Ảnh đại diện

Chí làm trai (Nguyễn Công Trứ): Hai câu thơ chữ Hán

Hai câu thơ chữ Hán mượn từ bài "quá linh đinh dương"
của Văn Thiên Tường. Các sách văn học ở miền Nam trước 1972 đều ghi rằng:
Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hản thanh
Tuy nhiên các sách đều lầm lẫn cho rằng hai câu chừ Hán đó trích từ bài Chính khí ca của Văn Thiên Tường. Đến năm 1971 sinh viên  ban Việt Hán trường Dại học Sư phạm Sài gòn, Trần -Văn Phét, khi nghiên cứu về Văn Thiên Tường đã khám phá ra sự sai lầm đó và nhiều sách giáo khoa đã tu chỉnh.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: