Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoạ Tân Trai vận (Nguyễn Trãi): Tân Trai là ai?

Các bạn ơi, tôi đã cố gắng tìm Tân Trai là ai nhưng chưa được thành công. Ai có thể kể về ông ý ạ?

Ảnh đại diện

Ký hữu (I) (Nguyễn Trãi): xin phân tích tôi với

Các bạn ơi, xin giúp tôi dịch bài thơ này. tôi không hiểu "Tấc lưỡi" là gì?

Ảnh đại diện

Tặng hữu nhân (Nguyễn Trãi): Ai dã làm dịch nghĩa?

Xin lỗi các bạn ơi!
Tôi nhìn thấy các bài thơ này dược lấy từ quyển Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
nhưng tôi chỉ có toàn tập dược in năm 1969. trong quyển này các bài dược dịch do nhóm ĐDA đấy. còn các bài dược in ở trên thì ai đã dịch?
Vì những bài dịch này khác nhau rất nhiều.
xin cảm ơn

Ảnh đại diện

Thính vũ (Nguyễn Trãi): Natasa sang tiếng Nga

В темноте нахожусь‚ одинокий‚ без сна и без пищи.
Я всю ночь напролет слышу звуки дождя за окном.
Дудка плачет тревожно‚ мой сон беспокоя напевом‚
Капли падают мерно‚ считая часы до зари.
Отделенный стеною‚ бамбук неустанно стучится‚
Мирный колокол входит отчетливо в чуткий мой сон.
Я стихи сочинял: от волненья уснуть не под силу‚
С перерывами длится томленье мое до утра.

Ảnh đại diện

Tặng hữu nhân (Nguyễn Trãi): Hãy giúp tôi với...

Chào các bạn! Tôi tên là Natasa. Tôi là nữ sinh viên Nga học tiếng Việt và Văn học Việt Nam. Năm nay tôi viết luận văn tốt nghiệp về ông Nguyễn Trãi và những bài thơ chữ Hán làm trong khi chưa thành công. phần quan trọng là phiên dịch các bài thơ sang tiếng Nga. Nhưng tôi có một vấn đề: khi tôi đọc bài thơ dịch sang tiếng Việt thì tôi hiểu ý chung của tác giả nhưng khi tôi bắt đầu dịch thì tôi có một vài câu hỏi. ví dụ: câu 3 và 4 trong bài thơ này: "Cùng làm khách nghìn dặm, Cùng đọc sách vài hàng" tôi chưa hiểu hoàn toàn, nhất là câu 3: có phải câu này có nghĩa là hai ông, hai người bận này đang xa quê hương và XA NHAU hay không? và câu hỏi thứ hai là: "Nhị Khê từng ước hẹn" - nếu nói rất rất là đơn giàn thì có thể nói là "chúng ta sẽ gặp nhau năm nào, khi nào?" hay không? xin cac bạn giúp tôi hiểu thêm bài này và những bài khác nhé! Nếu các bạn có ý và muốn giúp tôi hãy viết thư cho tôi nhé. dịa chỉ e-mail của tôi đấy: natalia.badmaeva@mail.ru
xin cảm ơn các bạn!

Và đây là bài dịch tôi vừa làm hôm qua:

Нищите и болезням твоим я душой сострадаю,
В безрассудстве своем ты так сильно похож на меня.
Мы в селеньях гостим, что за тысячи вёрст друг от друга,
Перечитано нами великое множество книг.
Как кувшин позабытый, чем можем с тобой быть полезны?
А слоняясь без дела, мы счёт потеряли годам.
Так в какой же из них мы друг друга в Ни-кхе повстречаем,
Чтобы в шляпе крестьянской пропалывать вместе поля?

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: