thờ lũ cộng sản lên đầu, bợ đít mới là ko ngu dốt nhỉ :)) hơn 2 tỷ người là tín hữu Thiên Chúa giáo, hơn 1 tỷ người theo Hồi giáo và tất cả đều tin vào Thiên Chúa. Có vẻ 50% dân số thế giới đều ngu dốt :(((