Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đưa đò (Hồ Xuân Hương): Không hiểu nghĩa

Có ai giải thích dùm mình nghĩa cầu "đấm ngay bôi" là gì không?

Ảnh đại diện

Đồng tiền hoẻn (Hồ Xuân Hương): Giải thích "cũng cùng than"

Cũng cùng là chất liệu để đúc ra đồng tiền bằng đồng, nhưng vì thiếu đồng nên đồng tiền không được vuông tròn đầy đủ nên mang tiểng "hoẻn", tức nói nôm na là đồng tiền không được vuông tròn đầy đủ (thiếu cân đối)
Cũng cùng than là cũng nấu trong cùng 1 lò, 1 bễ và cũng được đốt bằng 1 loại than thôi nhưng vì thiếu đồng nên đồng tiền bị kém cạnh mà bị xếp loại là đồng tiền hoẽn.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: