Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mạn hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Long Vĩ doi sông trắng đám cò,
Bờ Lam lều nát có hàn nho.
Một đời thơ phú vô tăm tích,
Đầy giá sách đàn chứa ngốc ngu.
Buồn rũ, trăm năm trôi nháy mắt,
Vui hờ, một khắc nắng chiều thu.
Gò Tây hoang lạnh mai nằm xuống,
Giọt rượu trùng dương ai rưới mồ?

Ảnh đại diện

Mạn hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Long Vĩ bãi kia đậu trắng cò.
Lam Giang bờ nọ nhà hàn nho.
Một đời thơ phú thảy vô ích,
Đầy giá sách đàn vẫn cứ ngu.
Buồn nhỉ, trăm năm trôi nháy mắt,
Vui  chi, một khắc nắng chiều thu,
Mai đây nằm xuống gò hoang lạnh,
Giọt rượu trùng dương có thấm mồ?

Ảnh đại diện

Phỏng Khúc Phụ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ,
Âm u miếu cổ khuất thông già.
Khổng gia thế lực giờ đâu tá?
Vương vấn bia xưa giọt nắng tà.

Ảnh đại diện

Thất cửu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Người ngót năm mươi than già yếu,
Ta nay “bảy chín” sẵn sức trai.
Sống quen thanh đạm, hồn sảng khoái,
Xét việc ung dung, tháng ngày dài

Ảnh đại diện

Thất cửu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Người chưa năm chục vội kêu già,
Ta vẫn khang cường dẫu sáu ba.
Thanh đạm bửa ăn, hồn sảng khoái,
Ung dung lo việc tháng ngày xa.

Ảnh đại diện

Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu (Nguyễn Nghiễm): Lời cảm ơn

Xin cảm ơn bạn hongha83 đã đưa bài thơ và bản dịch của tôi lên thivien. Phạm Quang Ái

Ảnh đại diện

Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu (Nguyễn Nghiễm): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Nghiệp Hán lung lay, thân chẳng tiếc,
Vườn Đào kết nghĩa, lễ vua tôi.
Nêu cao trung nghĩa, thầy nghìn thưở,
Coi nhẹ anh hùng địch vạn người.
Lòng hướng Cao, Quang bền một mối,
Mắt nhìn Ngô, Nguỵ dạ như sôi.
Đến nay muôn nước đều thờ phụng,
Vòi vọi uy thần giữa biển khơi.

Ảnh đại diện

Tảo mai (Tề Kỷ): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Giá băng, vạn cây chết
Rễ ấm, chồi mọc ra
Trong tuyết sâu, trước xóm,
Một cành nở, đêm qua.
Trắng trinh, chim say ngắm
Hương lẫn khuất gió xa
Năm tới, nếu đúng tiết,
Lên đài xuân tìm hoa.

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Lương Ý Nương): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Lá rụng hoa rơi cảnh thảm sầu,
Suốt ngày mong ngóng, thấy chàng đâu?
Quặn lòng, đứt ruột bao thương nhớ,
Giàn dụa má hồng giọt lệ châu.

Tấc lòng thiếp nhớ chàng,
Biết cùng ai mà ngõ,
Cầu gió thổi mây tan,
Cùng vầng trăng bày tỏ.

Ôm đàn lên lầu cao,
Hoa ngợp ánh trăng dào,
Khúc tương tư chưa dứt
Dây đứt, lệ tuôn trào.

Ai bảo sông Tương sâu,
Chưa sâu bằng nỗi nhớ,
Sông sâu còn có đáy,
Tương tư không bến bờ.

Đầu sông Tương thiếp đợi,
Cuối sông Tương chàng chờ,
Uống chung một dòng nước,
Cách mặt, lòng ngẩn ngơ.

Hồn mộng bay chẳng tới,
Chỉ thiếu chết mà thôi,
Bệnh tương tư đã mắc,
Gì khổ hơn trên đời.

Tương tư hoài chừ mãi tương tư
Tương tư hoài biết đến bao giờ,
Sớm biết yêu nhau mà khổ vậy,
Thì ngày xưa gặp đã làm ngơ.

Ảnh đại diện

Đoạn trường tân thanh đề từ (Phạm Quý Thích): Bản dịch của Phạm Quang Ái

Giai nhân ví chẳng tới Tiền Đường,
Nửa kiếp lầu xanh nợ vẫn vương.
Mặt ngọc sao đành vùi đáy nước,
Lòng băng không thẹn với Kim lang.
Buông dây chưa dứt âm hờn oán,
Tỉnh giấc vừa hay mộng đoạn trường.
Một mảnh tài tình nghìn thuở luỵ,
Tân Thanh vọng mãi tiếng sầu thương.


Bản dịch này dành tặng Bác Kiều Nguyễn trên sachxua.net.

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: