ai có bài nào viết về hình ảnh người phụ nữ miền nam thể hiện trong tác phẩm Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi ko,post lên cho mình xem với,đang làm bài tiểu luận mà hiếm tài liệu quá ah.Cảm ơn trước nha!