Cám ơn bạn đã giới thiệu một bài thơ hay và giàu hình ảnh, tuy nhiên tôi thấy bản dịch có vài chỗ chưa thoả đáng thế này:

Trước hết nên chú ý hơn đến dấu chấm câu và viết hoa cho phù hợp.

"The weak sun flickered over the dry surface" có lẽ là ánh mặt trời ảm đạm rung rinh trên mặt đất thì đúng hơn.

Cùng là "speak" vì sao ở trên dịch là "cất lời" mà bên dưới không giữ nguyên như vậy: tôi sẽ nói với em nếu tôi lại có thể cất lời (và nhờ thế tránh được sự lặp lại từ "nói")

Và cũng nên cẩn thận với các giới từ:  
"birds darting in low shrubs." -- "in" thì không thể là vút bay lên
"deep blue shadows on azure sea water" -- "on" sao lại là chìm vào? theo tôi có lẽ nên dịch là "những bóng tối màu lam thẫm trên nền nước biển xanh trong"

Ngoài ra, "passage" chứ không là "passages", chỉ là "lối đi" thay vì "những lối đi" như trong bản dịch trên.