Đoch từng câu thơ mà thấy hạnh phúc ấm áp biết bao nhiêu !!! Ôi! Tôi đang yêu như thế đó... !! Phải chép tặng người yêu mới được. hì hì