Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Biên cương lữ dạ cảm tác

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 503 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/05/2016 12:15

Bô trung xuân nhật kiến trà mi hữu cảm

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 575 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/05/2016 21:25

Bồn trung tùng thụ

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 460 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/06/2016 21:40

Cảm hứng

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 499 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/05/2016 15:13

Chỉ Kiều thắng trận

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 713 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/05/2016 08:44

Cung hoạ Chu công đề hoa viên thi

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 497 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/06/2016 21:17

Đề phiến

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 588 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/05/2016 14:11

Điền lạp

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 541 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/05/2016 09:20

Điếu Cách Pha tiên sinh

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 453 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/05/2016 18:48

Hoài cảm

Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 619 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/05/2016 11:17

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: