Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Chiêu Quân từ kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
12 trả lời, 4754 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2007 17:33

Chung Nam biệt nghiệp

33.67
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
16 trả lời, 12562 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 13:50

Đào hoa khê

35.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Húc
24 trả lời, 10683 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/06/2005 01:49

Hậu cung từ

65.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
11 trả lời, 12148 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 19:32

Kim lũ y

74.43
Trung Quốc » Trung Đường » Đỗ Thu Nương
28 trả lời, 27439 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 22:03

Nguyệt dạ

274.19
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
21 trả lời, 61843 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2005 10:12

Tạp thi kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
23 trả lời, 7719 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 14:45

Tặng biệt kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
17 trả lời, 5529 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 02:06

Tặng biệt kỳ 2

35.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
16 trả lời, 7009 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 02:07

Thái liên khúc

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
14 trả lời, 7537 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2005 16:11

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: