Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Chiêu Quân từ kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
10 trả lời, 3952 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/08/2007 17:33

Chung Nam biệt nghiệp

23.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
14 trả lời, 9889 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 13:50

Đào hoa khê

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Húc
22 trả lời, 8932 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2005 01:49

Hậu cung từ

45.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
9 trả lời, 8334 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 19:32

Kim lũ y

54.20
Trung Quốc » Trung Đường » Đỗ Thu Nương
25 trả lời, 21937 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:03

Nguyệt dạ

134.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
19 trả lời, 44149 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2005 10:12

Tạp thi kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
20 trả lời, 5976 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 14:45

Tặng biệt kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
15 trả lời, 4271 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 02:06

Tặng biệt kỳ 2

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
17 trả lời, 5775 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 02:07

Thái liên khúc

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
13 trả lời, 5861 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2005 16:11

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: