Xếp theo:

Trang trong tổng số 35 trang (350 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

54.60
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
32 trả lời, 28288 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Ba Sơn đạo trung trừ dạ hữu hoài

Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
9 trả lời, 4053 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/06/2009 19:12

Bạc mộ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
13 trả lời, 7051 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 16:06

Bạc Tần Hoài

134.92
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
26 trả lời, 38003 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:44

Bái tân nguyệt

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Đoan
14 trả lời, 7450 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 08:16

Ban tiệp dư kỳ 3

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
7 trả lời, 3810 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2008 02:59

Bát trận đồ

54.80
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
23 trả lời, 13637 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 16:03

Bắc Thanh La

33.67
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
15 trả lời, 6219 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/01/2008 19:01

Bần giao hành

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
13 trả lời, 6762 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2007 19:15

Bần nữ

Trung Quốc » Vãn Đường » Tần Thao Ngọc
13 trả lời, 7271 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:15

Trang trong tổng số 35 trang (350 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: