Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]

Hoạ Tuệ Trung thượng sĩ

25.00
Việt Nam » Trần » Trần Thánh Tông
4 trả lời, 1635 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/09/2008 10:35

Lô sơn

73.71
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
3 trả lời, 18066 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/06/2007 09:56

Ngộ đạo thi

Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Khắc Cần thiền sư
6 trả lời, 2433 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/05/2009 03:49

Tụng Thánh Tông đạo học

Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
3 trả lời, 2144 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/09/2008 22:35

Ức đắc nhị thập niên

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
1 trả lời, 1692 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/07/2008 04:29

Vạn sự quy như

25.00
Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
4 trả lời, 7404 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/05/2006 10:57

Vật bất năng dung

Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
2 trả lời, 2766 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/09/2008 22:42

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: