Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Bệnh trung

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trịnh Giải
2 trả lời, 1147 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/10/2012 10:33

Bích Giản tuyền thuỷ thanh

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
3 trả lời, 1278 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/05/2012 21:57

Bích Lưu tự

Trung Quốc » Thịnh Đường » Ngưu Tiên Khách
4 trả lời, 1322 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/02/2012 09:38

Bồi Diêu sứ quân đề Huệ thượng nhân phòng, tự Đắc Thanh

Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
3 trả lời, 1535 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/02/2012 09:11

Chung Sơn tức sự

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Vương An Thạch
1 trả lời, 1204 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/10/2012 08:04

Diểu diểu Hàn Sơn đạo

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
5 trả lời, 1952 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/05/2012 09:30

Du Chung Sơn

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Vương An Thạch
2 trả lời, 1102 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/10/2012 07:58

Du Lư sơn túc Thê Hiền tự

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Vương An Quốc
1 trả lời, 797 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/08/2014 12:14

Đăng Tổng Trì tự phù đồ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
1 trả lời, 1537 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/02/2012 08:52

Đề Lăng Vân tự

Trung Quốc » Trung Đường » Tư Không Thự
2 trả lời, 1102 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/11/2013 22:34

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: