Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (108 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bái tân nguyệt

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Đoan
14 trả lời, 4713 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 08:16

Biệt Đổng Đại kỳ 2

84.25
Trung Quốc » Thịnh Đường » Cao Thích
24 trả lời, 13786 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2005 01:35

Biểu hữu mai 1

14.00
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Thiệu nam
3 trả lời, 5554 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2005 08:10

Biểu hữu mai 2

15.00
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Thiệu nam
3 trả lời, 3639 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2005 08:12

Biểu hữu mai 3

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Thiệu nam
3 trả lời, 3533 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2005 08:13

Cảm hoài [Thuật hoài]

154.33
Việt Nam » Hồ, thuộc Minh » Đặng Dung
35 trả lời, 80616 lượt xem, 45 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 14:52

Chiêu Quân từ kỳ 1

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
8 trả lời, 3914 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/05/2005 14:49

Chu trung dạ vũ

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
14 trả lời, 4702 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/05/2005 15:01

Dạ vũ

35.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
19 trả lời, 9585 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/05/2005 15:04

Dĩ kính tặng biệt

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
3 trả lời, 2641 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 04:37

Trang trong tổng số 11 trang (108 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: