Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
30 trả lời, 20379 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Bả tửu vấn nguyệt

85.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
15 trả lời, 29818 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 22:37

Bạc Tần Hoài

104.90
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
25 trả lời, 25656 lượt xem, 15 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:44

Cáo tật thị chúng

174.71
Việt Nam » » Mãn Giác thiền sư
17 trả lời, 99792 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 18:46

Cân Trúc lĩnh

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy » Võng Xuyên tập
5 trả lời, 2049 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 02:28

Chung Nam biệt nghiệp

33.67
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
16 trả lời, 12274 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 13:50

Chước tửu dữ Bùi Địch

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
10 trả lời, 5407 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 02:26

Cổ biệt ly

35.00
Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
19 trả lời, 6877 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2005 18:17

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
30 trả lời, 18251 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 18:46

Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
6 trả lời, 1897 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/05/2007 19:48

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: