Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

54.60
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
32 trả lời, 28287 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/05/2006 12:54

Bả tửu vấn nguyệt

144.71
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
15 trả lời, 44827 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2007 22:37

Bạc Tần Hoài

134.92
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
26 trả lời, 38003 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 02:44

Cáo tật thị chúng

244.67
Việt Nam » » Mãn Giác thiền sư
17 trả lời, 156189 lượt xem, 58 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/03/2005 18:46

Cân Trúc lĩnh

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy » Võng Xuyên tập
7 trả lời, 2888 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/04/2006 02:28

Chung Nam biệt nghiệp

44.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
16 trả lời, 17875 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 13:50

Chước tửu dữ Bùi Địch

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
10 trả lời, 7437 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/04/2006 02:26

Cổ biệt ly

35.00
Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
19 trả lời, 10329 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2005 18:17

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

43.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
31 trả lời, 25389 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 18:46

Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
6 trả lời, 2679 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/05/2007 19:48

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: