Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bá thượng thu cư

Trung Quốc » Trung Đường » Mã Đái
4 trả lời, 2178 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2007 07:05

Bài số 26

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 952 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 06/03/2011 00:28

Bài số 27

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 1678 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 06/03/2011 00:49

Bài số 30

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 1031 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 06/03/2011 01:48

Bài số 31

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 1073 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 06/03/2011 02:07

Bài số 33

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 953 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 06/03/2011 02:30

Bài số 35

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 1049 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 02/04/2011 22:00

Bài số 37

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 986 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 02/04/2011 22:27

Bài số 38

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 951 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 02/04/2011 22:35

Bài số 39

Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
1 trả lời, 876 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 02/04/2011 22:52

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: