Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Chinh phụ oán

14.00
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
3 trả lời, 1951 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/10/2008 02:06

Điền gia hành

Trung Quốc » Trung Đường » Vương Kiến
1 trả lời, 1334 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/10/2008 02:49

Điếu ngư loan

Trung Quốc » Thịnh Đường » Trừ Quang Hy
3 trả lời, 1511 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/10/2008 09:07

Đồng Vương chủ bạ “Hữu sở tư”

Trung Quốc » Nam Bắc triều » Tạ Diễu
2 trả lời, 1033 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/09/2008 10:16

Khổ tân ngâm

Trung Quốc » Vãn Đường » Vu Phần
2 trả lời, 1099 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/10/2008 03:58

Kiếm khách

14.00
Trung Quốc » Trung Đường » Giả Đảo
5 trả lời, 9400 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/09/2008 04:41

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ

Trung Quốc » Trung Đường » Vi Ứng Vật
12 trả lời, 2729 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/10/2008 05:37

Sa Câu

Trung Quốc » Thanh » Viên Mai
1 trả lời, 1050 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/05/2008 09:42

Sơn đầu lộc

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
2 trả lời, 1064 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/10/2008 02:17

Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 03

Trung Quốc » Tam Quốc » Nguyễn Tịch
1 trả lời, 1375 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/05/2008 03:40

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: