Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Viên cựu trạch ca

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
3 trả lời, 3147 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 08:27

Bùi Viên đối ẩm trích cú ca

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 3265 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 08:28

Đạo thất đạo

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 2489 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2013 06:19

Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
14 trả lời, 4575 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 14:40

Hạ nhật ngẫu hứng

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
3 trả lời, 4585 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 09:00

Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 1660 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2013 06:13

Ký hữu

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 3245 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 09:33

Mạn hứng

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 4366 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 09:34

Ngô huyện Lão sơn

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 388 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/07/2017 22:02

Sơn trà

15.00
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
6 trả lời, 6649 lượt xem, 8 người thích
Do Nguyễn Đông Ngạn gửi ngày 31/07/2010 20:29

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: