Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (73 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ẩn giả

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1419 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/06/2010 21:53

Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1273 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/12/2008 09:00

Cấm trung thu dạ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
3 trả lời, 1091 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 19/10/2010 21:46

Chiêu Quân xuất tái

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
5 trả lời, 1647 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/12/2008 17:52

Chinh phụ ngâm

23.50
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
13 trả lời, 6854 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2006 09:06

Công bằng tốt đẹp

Pháp » Paul Éluard
1 trả lời, 532 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày 10/12/2015 21:34

Cúc hoa

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1552 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 14/05/2010 11:07

Đề Phổ Lại tự

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 962 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 14/04/2010 03:54

Độc sử hữu cảm

Trung Quốc » Nguyên » Lưu Cơ
2 trả lời, 182 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/07/2018 16:44

Đông

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1282 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 10/08/2010 22:22

Trang trong tổng số 8 trang (73 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: