Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (192 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bát thanh Cam Châu

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Cai
1 trả lời, 2167 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:57

Bát thanh Cam Châu - Ký ngọc quan đạp tuyết sự thanh du

Trung Quốc » Nguyên » Trương Viêm
1 trả lời, 1755 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 03:04

Bồ tát man

35.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
6 trả lời, 9725 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 22:10

Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả)

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trương Tiên
7 trả lời, 3580 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 03:21

Bồ tát man kỳ 1

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
1 trả lời, 2988 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:23

Bồ tát man kỳ 1

24.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
3 trả lời, 6382 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 16:39

Bồ tát man kỳ 2

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Ngộ đề
1 trả lời, 2284 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:24

Bồ tát man kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
2 trả lời, 2086 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 15:39

Bồ tát man kỳ 3

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
1 trả lời, 2372 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:25

Bồ tát man kỳ 3

Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
2 trả lời, 2181 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 15:40

Trang trong tổng số 20 trang (192 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: