Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]

Bá Lăng hành tống biệt

53.80
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
5 trả lời, 5752 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/03/2014 18:06

Hiệp khách hành

204.95
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
12 trả lời, 73719 lượt xem, 36 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2005 22:26

Hiệp khách hành

12.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
6 trả lời, 3570 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2007 18:53

Hồ Tử ca kỳ 1

Trung Quốc » Hán » Lưu Triệt
2 trả lời, 1371 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2008 10:17

Hồ Tử ca kỳ 2

Trung Quốc » Hán » Lưu Triệt
2 trả lời, 926 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2008 10:21

Kim Cốc viên

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
16 trả lời, 4076 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 01:57

Thu phong từ

14.00
Trung Quốc » Hán » Lưu Triệt
4 trả lời, 3273 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2006 20:10

Thương tiến tửu

254.36
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
27 trả lời, 98567 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2005 17:49

Tĩnh dạ tứ

1094.30
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
73 trả lời, 261953 lượt xem, 100 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:06

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: