Xếp theo:

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bán lộ đáp thuyền phó Ung

34.33
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 9368 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/08/2005 13:31

Bang

44.75
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 7184 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/07/2005 00:06

Bát thanh Cam Châu

11.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
1 trả lời, 2989 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2008 11:28

Bần giao hành

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
13 trả lời, 4938 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2007 19:15

Bất miên dạ

53.60
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 7180 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/10/2005 16:26

Bệnh trọng

64.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 14787 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/09/2005 19:53

Bi Trần Đào

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
11 trả lời, 4053 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 20:09

Biển

Trung Quốc » Cận đại » Cù Thu Bạch
1 trả lời, 1075 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/05/2012 16:12

Bộ ngư dao

Trung Quốc » Vãn Đường » Tào Nghiệp
3 trả lời, 2711 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:01

Bồ tát man - Đại Bách Địa

Trung Quốc » Hiện đại » Mao Trạch Đông » Mao chủ tịch thi từ
1 trả lời, 1965 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/09/2008 01:43

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: