Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
29 trả lời, 15764 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/05/2006 12:54

Bào trung thi

Trung Quốc » Thịnh Đường » Khai Nguyên cung nhân
8 trả lời, 2025 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/08/2005 18:37

Đại Lâm tự đào hoa

22.50
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
22 trả lời, 16173 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2005 01:42

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ]

94.89
Trung Quốc » Trung Đường » Thôi Hộ
65 trả lời, 60789 lượt xem, 75 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2005 00:59

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

253.68
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
48 trả lời, 141455 lượt xem, 50 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:09

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2

104.20
Trung Quốc » Thịnh Đường » Hạ Tri Chương
16 trả lời, 9256 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 23:21

Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
10 trả lời, 2982 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/10/2007 13:53

Huyền Đô quán đào hoa

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
13 trả lời, 3875 lượt xem, 2 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 22/01/2008 07:19

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Tào Tùng
9 trả lời, 12533 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/12/2006 07:49

Lương Châu từ kỳ 1

134.23
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Hàn
43 trả lời, 41613 lượt xem, 25 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 14:09

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: