Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Giai nhân ca

134.23
Trung Quốc » Hán » Lý Diên Niên
11 trả lời, 38389 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2006 20:03

Hậu cung từ

55.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
9 trả lời, 8976 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 19:32

Hoàng Hạc lâu

144.79
Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Hiệu
110 trả lời, 145258 lượt xem, 93 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/06/2005 12:03

Nguyệt dạ

194.32
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
19 trả lời, 49053 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2005 10:12

Phong Kiều dạ bạc

324.38
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
71 trả lời, 80784 lượt xem, 63 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:16

Tĩnh dạ tứ

1084.30
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
73 trả lời, 261305 lượt xem, 100 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:06

Uổng ngưng my

15.00
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Hồng lâu mộng thập tứ khúc
4 trả lời, 14752 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/08/2005 00:48

Vọng Lư sơn bộc bố

474.40
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
32 trả lời, 86097 lượt xem, 45 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:19

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: