Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Giai nhân ca

164.00
Trung Quốc » Hán » Lý Diên Niên
11 trả lời, 46236 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2006 20:03

Hậu cung từ

65.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
11 trả lời, 12145 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 19:32

Hoàng Hạc lâu

184.61
Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Hiệu
116 trả lời, 178785 lượt xem, 96 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2005 12:03

Nguyệt dạ

274.19
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
21 trả lời, 61832 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2005 10:12

Phong Kiều dạ bạc

374.46
Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
74 trả lời, 93584 lượt xem, 66 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 23:16

Tĩnh dạ tứ

1564.33
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
76 trả lời, 334042 lượt xem, 104 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:06

Uổng ngưng my

23.00
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Hồng lâu mộng thập tứ khúc
4 trả lời, 17337 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/08/2005 00:48

Vọng Lư sơn bộc bố

564.43
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
32 trả lời, 103925 lượt xem, 46 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:19

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: