Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 16479 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 12:05

Bành Nha hành

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
9 trả lời, 3724 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 15:47

Bần sĩ ngâm kỳ 2

Trung Quốc » Minh » Đường Dần
1 trả lời, 4216 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/08/2008 07:42

Cổ biệt ly

35.00
Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
19 trả lời, 6642 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2005 18:17

Cổ tòng quân hành

24.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Kỳ (I)
4 trả lời, 5981 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 08:21

Đại bi bạch đầu ông [Bạch đầu ông vịnh]

84.50
Trung Quốc » Sơ Đường » Lưu Hy Di
11 trả lời, 19866 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2005 00:18

Đại Lâm tự đào hoa

42.25
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
24 trả lời, 20671 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2005 01:42

Đào hoa am ca

94.89
Trung Quốc » Minh » Đường Dần
8 trả lời, 47290 lượt xem, 23 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 14:31

Đề Đào Hoa phu nhân miếu

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
10 trả lời, 3340 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 02:23

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: