Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Biệt Đổng Đại kỳ 2

64.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Cao Thích
24 trả lời, 12105 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2005 01:35

Biệt nội phó trưng kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
8 trả lời, 2883 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/01/2007 17:05

Biệt nội phó trưng kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
8 trả lời, 2470 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/01/2007 17:06

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
32 trả lời, 15040 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 18:46

Cửu nhật tống biệt

Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Chi Hoán
6 trả lời, 1771 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/03/2008 19:50

Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
14 trả lời, 5386 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/12/2005 00:31

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I)

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
22 trả lời, 3417 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/05/2006 12:08

Dạ tống Triệu Túng

11.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Dương Quýnh
8 trả lời, 1862 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2007 18:06

Dã vọng (Thanh thu vọng bất cực)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 3436 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2005 21:32

Dạ vũ ký bắc

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
21 trả lời, 8679 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 12:57

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: