Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bất ẩm tặng quan kỹ

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
6 trả lời, 1258 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 18:10

Bi Ngô Vương thành

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1310 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2013 09:25

Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
6 trả lời, 1015 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 22:00

Biên thượng vãn thu

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1181 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 18:36

Biên thượng văn Hồ già kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1161 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2013 15:07

Biên thượng văn Hồ già kỳ 3

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1139 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2013 15:15

Bồ tát man

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Nguỵ Ngoạn
1 trả lời, 174 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/02/2019 08:06

Bốc toán tử

25.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nghiêm Nhị
3 trả lời, 6439 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 18:26

Bồn Trì

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1142 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2013 11:32

Chu Pha tuyệt cú kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1153 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2013 21:20

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: