Xếp theo:

Trang trong tổng số 69 trang (687 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Định thành lâu

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
11 trả lời, 5636 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2006 15:05

An Nam tống Tào Biệt Sắc quy triều

14.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Cao Biền
8 trả lời, 3717 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/01/2009 02:42

Anh Vũ châu

84.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
23 trả lời, 35018 lượt xem, 30 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:26

Anh Vũ châu tức sự

Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
6 trả lời, 3420 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2006 03:32

Ẩm tửu khán mẫu đơn

44.50
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
31 trả lời, 19033 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:54

Ân chế tứ thực ư Lệ Chính điện thư viện yến phú đắc “lâm” tự

23.00
Trung Quốc » Sơ Đường » Trương Duyệt
4 trả lời, 2929 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:15

Ba Lăng dạ biệt Vương Bát viên ngoại

Trung Quốc » Thịnh Đường » Giả Chí
11 trả lời, 1997 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/12/2008 22:51

Bá thượng thu cư

Trung Quốc » Trung Đường » Mã Đái
4 trả lời, 2001 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 07:05

Bạc mộ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
13 trả lời, 4705 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 16:06

Bạc Tần Hoài

94.89
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
23 trả lời, 23725 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:44

Trang trong tổng số 69 trang (687 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: