Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Hành hạt kỷ sự kỳ 1

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 169 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 22:25

Hành hạt kỷ sự kỳ 2

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 159 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 22:26

Hoạ Lý mậu tài thi

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 183 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/02/2019 20:48

Hoạ Phan mậu tài thi

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 166 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/02/2019 20:43

Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 1

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 194 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 23:36

Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 2

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 189 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 23:44

Hựu thể

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 152 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 21:33

Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 1

Việt Nam » Cận đại » Trần Đình Tân » Hà Trì thi tập
2 trả lời, 169 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 12:34

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: