Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]

Trùng tống

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1231 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/11/2013 08:22

Tuyệt cú

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Triệu Lệnh Trĩ thê Vương thị
1 trả lời, 53 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 08:51

Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1214 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/11/2013 21:59

Tức cảnh

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Chu Thục Chân
4 trả lời, 1161 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2008 02:18

Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 1140 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2013 22:06

Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu

12.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
2 trả lời, 2906 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/02/2008 15:08

Vọng Giang Nam kỳ 1

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Kim đức thục
1 trả lời, 130 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 11:57

Vũ Lăng xuân

Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Liên Tĩnh Nữ
1 trả lời, 82 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 11:24

Vũ Lăng xuân - Vãn xuân

25.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
7 trả lời, 5471 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 17:40

Yết Kim môn

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Chu Thục Chân
4 trả lời, 1845 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 14:31

Trang trong tổng số 8 trang (80 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: